نمایش 49 - 72 از 74

نام خانوادگی:خرمی

نام:

علی

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

نارمک

نام خانوادگی:ظهیری

نام:

مرتضی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

همدان.نهاوند

نام خانوادگی:حسنی

نام:

پریسا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

پرند

نام خانوادگی:امیرابادی

نام:

فریده

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

قم

نام خانوادگی:خنجرخانی

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

۰۹۰۳۰۵۲۹۷۹۶

نام خانوادگی:نجفی طاهر

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

شهرستان مرند

نام خانوادگی:عبدی

نام:

امیر

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

فلکه دوم صادقیه بلوارفردوس شرق

نام خانوادگی:امینی

نام:

کیوان

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

آذربایجان غربی . شهرستان تکاب .شریف آباد.کوچه مدرسه شهید خیری

نام خانوادگی:خوشگو

نام:

فرانک

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

بلوار امیر کبیر

نام خانوادگی:محمدی

نام:

سلیمان

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

کرج- فردیس

نام خانوادگی:شهابی

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

شهرری

نام خانوادگی:صفرزاده

نام:

فرنام

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:پورعباس

نام:

احمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

لویزان

نام خانوادگی:کاظمی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

بهاران

نام خانوادگی:یوسفی

نام:

حسن

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:دلاوری

نام:

معین

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران - نواب

نام خانوادگی:gholami

نام:

naznin

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:محمدی

نام:

حسین

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

تبریز

نام خانوادگی:قادری

نام:

لیلا

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:جهرودی

نام:

محسن

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

پیروزی

نام خانوادگی:صفرزاده

نام:

فرنام

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:سصثفلثف

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

شششششششش

نام خانوادگی:شهابی

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

شهرری

نام خانوادگی:جعفری

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

نواب