تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه نصب خودکار نرم افزار هلو را روی ویندوز هشت و ده  را به صورت کامل توضیح می‌دهد.