3/5 - (1 امتیاز)

تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه ارتقاء دستی نرم افزار هلو را به صورت کامل توضیح می‌دهد.