[vc_row][vc_column][vc_column_text]

امکانات افزودنی نرم افزار هلو ( کیت های عمومی افزودنی ):

امکانات افزودنی نرم افزار هلو :مشترکین گرامی شما می توانید پس از مشاهده امکانات افزودنی نرم افزار هلو و توضیحات مربوط به هر کدام ، هر یک از این امکانات را با توجه به نیاز خود با پرداخت هزینه اندکی به نرم افزار حسابداری خود اضافه نمایید.
توجه:
  • این کیت ها عمومی بوده و قابل افزودن به تمامی نرم افزارهای حسابداری هلو می باشد.
  • تمامی این امکانات در نرم افزار حسابداری هلو جامع کد۴۱ به صورت رایگان اضافه شده است .
  • برای استفاده از تمامی این امکانات شما می توانید با پرداخت مابه التفاوت مبلغ نرم افزار فعلی با کد جامع، نرم افزار هلو خود را به کد جامع ۴۱ ارتقا دهید.
  • جهت مشاوره و راهنمایی رایگان درباره امکانات افزودنی نرم افزار هلو با شماره ۶۶۴۳۲۴۳۲ تماس حاصل فرمایید.

لیست کامل افزودنی های نرم افزار هلو

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_exp_section title=”10 شرکتی ( ۱۵۷,۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می‌توان چندین محیط کاری مجزا را در یک نرم افزار مدیریت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”معین اشخـاص با ریزکالاها و چک ها ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام تهیه گزارش از معین اشخاص (صورتحساب اشخاص) علاوه بر مبالغ مراوده های انجام شده و مانده حساب اشخاص ، جزییات هر مراوده ، جزییات نحوه تسویه فاکتورها و جزییات فاکتور بهمراه کالاهای آن را رویت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”چاپ بارکد ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می‌توان برای کالاها بارکد طراحی و تعریف نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”سطح دسترسی کاربران ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان برای کاربران نرم افزار نام کاربری و کلمه عبور تعریف نمود بنحوی که مدیر سیستم توانایی ایجاد محدوده دسترسی برای هر منو و جزییات نرم افزار را داشته باشد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”مراکز هزینه و مراکز درآمد ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صـدور سند هزینه و درآمد، هر سطـر از سند را به یکی از مراکز هزینه یا مراکز درآمد ربط داده شود و گزارشی مجـزا از دفاتـر حسابداری به نام مراکز هزینه و درآمد تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”فروش فوری ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان فاکتور فروش را با سرعت بالا و بدون نیاز به داشتن اطلاعات خریدار ثبت نمود. در مکانهایی مانند فروشگاههای زنجیره ای که نام خریدار مهم نیست و سرعت کار بسیار اهمیت دارد مورد استفاده قرار می گیرد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”اعمـال واسطه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان اشخاصی را بعنوان واسطه تعریف و در قبال مراودات مالی یا فاکتورها مبلغ یا درصدی از کل مراوده را بعنوان پورسانت یا کمیسیون اعمال نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”کالرآیدی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان زمان تماس مشتری اطلاعات مشتری در فاکتور نمایش داده می شود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”طراحی فاکتور توسط کاربر ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این می توان نمونه پرینت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحی نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”اقساط و گزارشات مربوطه ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان مراوداتی را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”چند ارزی ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان از قابلتهایی همچون اختصاص ارز به صندوق ، مبادله ارز، ثبت سند اعشار و معرفی ارز در نرم افزار استفاده نمود و نیز میتوان بانکها را بصورت ارزی تعریف نمود و همچنین میتوان در فاکتور چند کالا با چند ارز مختلف وارد کرد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”هزینه حمل ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان محاسبه هزینه حمل (به دو صورت ریالی و درصدی)، محاسبه هزینه حمل در فاکتور (به دو روش هزینه حمل وابسته به تعداد کالا و هزینه حمل بصورت کلی) و اعمال هزینه حمل در هنگام صدور فاکتور با تاثیر افزایشی و یا کاهشی در محاسبه جمع فاکتور را اعمال نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”خلاصه سند ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان سند ها را خلاصه و طی شماره ای که مرتبط به خلاصه اسناد می باشد خلاصه اسناد را مشاهده نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”دو واحدی انبار ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان برای هرکالا دو واحـد سنجش مجزا تعریف نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”فاکتوراشانتیون ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان فاکتور با مبلغ صفر صادر نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”حواله بین انبارها ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”ا این امکان میتوان علاوه بر تکرار در ثبت و ورود انبارها و کالاها که بر اساس یک انبار یا گروه یا کالای خاص کپی برداری نمود و کالاها را بین انبارها جابجا کرد. بدین صورت که کل یا بخشی از موجودی کالایی در یک انبار (گروه اصلی) خاص را به انبار دیگری منتقل نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”خروجی Text ، Excel ، HTML ( 77000 تومان )” new_title=”با این امکان میتوان از کلیه گزارشات ستـونی نرم افـزار، فایل خروجی با پسوندهای فـوق تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تیپ قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان برای هر کالا ۱۰ قیمت فروش تعریف و در هنگام صدور فاکتور فروش از آن استفاده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”پرینت حواله خـروج هنگام صدور فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان همزمان با صدور فاکتور فروش ، پرینت حواله ای مانند فاکتـور ولی بدون قیمت تهیه نمود که در مواردی که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد کاربرد زیادی خواهد داشت” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”پرینت حواله پخش ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان برای یک یا چند فاکتور، حواله های مختلفی را صادر نمود. این حواله ها توسط مامورین پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس میتوان از گزارشات مربوطه برای تهیه گزارش وضعیت وصول مبالغ فاکتورها توسط مامورین وصول گزارش تهیه نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ثبت و گزارش سابقه همکاران ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان هنگام صدور فاکتور پس از انتخاب هرکالا و زدن کلید فوری سابقه فروش و یا خرید آن کالا به شخص انتخاب شده در فاکتور و یا کلیه اشخاص را رؤیت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تجزیه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان یک کالا را به قطعـات مختلف تجزیه و بصورت جداگانه استفاده نمود- تقریباً برعکس عملیات تولیدمی باشد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”خلاصه فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان فاکتورهای مابین ۲ تاریخ را بر اساس نام کالاهای مشابه بصورت ادغام شده ویا بدون ادغام با درج تاریخ هر کالا بشکل نمونه فاکتور پرینت تهیه نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”گزارش عملکرد کالا طی دوره ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان از یک کالای خاص یا بصورت کلی از کالاهای گروه یا انبار خاص ، گزارشی مبنی بر موجودی اول دوره ، تعداد خرید و فروش و مرجوعیات طی دوره و نیز موجودی فعلی در بازه زمانی مشخص تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”کاردکس ریالی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان گزارشی از ورود و خروج و موجودی کالای انبار در اول دوره و طی دوره بر اساس قیمت خرید تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”منطقه بندی طرف حسابها ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان برای چکهـا وطـرف حسابهـا دسته بندی هـای مختلف تعـریف و در گزارشات بر اساس آن دسته بندی گزارش دلخواه را تهیه نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ثبت چک های ضمانتی (امانی) ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان اسناد ضمانتی و یا امانی دریافتنی و یا پرداختنی را در نرم افزار ثبت نمود بنحوی که در قسمتی جداگانه از چکهای دریافتی/پرداختی گزارشات جداگانه ای نیز داشته باشد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”مغایـرت گیـری ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در گزارشات دفاتر کل/معین/تفضیلی، معین اشخاص، معین صندوق و ریز عملکرد بانک اقدام به مغایرت گیری نمود. این امکان بصورت دستی و توسط کاربر عمل مینماید.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان اسنادی که توسط مدیر سیستم تایید نهایی شده است را به حالت دائمی تبدیل و تا مادامی که مدیر سیستم این اسناد را به حالت موقت بازنگرداند قابل اصلاح و حذف نمیباشد .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”دریافت از … پرداخت به … ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان در امـور مالی اتوماتیک در قسمت هزینه و درآمد بجز ثبت سرفصلهای هزینه و درآمد با سایر سر فصلهـا نیز سنـد ثبت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”فی فـروش براساس درصدی ( %) از خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان قیمت فروش کلیه کالاها را براساس درصدی از آخرین قیمت خرید تعریف نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ثبت فاکتـورضایعات با هر سر فصل دلخـواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان کالای موجود در انبار را با سر فصلی غیر از سرفصل فروش و ضایعات از انبار خارج نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”فاکتور ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان پس از ثبت نرخ روز ارز در هنگام صـدور فاکتـور ، مبالغ مربوطه را به ارز وارد نمود و نرم افزار فی ارز را به ریال تبدیل نماید.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تولید فرموله ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان فرمولهایی به جهت تولید محصولات معرفی و استفاده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تسویه فاکتور به فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”این امکان لیست فاکتور های تسویه نشده را نمایش داده و می توان فاکتور های تسویه نشده را تسویه نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ثبت هزینه در فاکتور خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور خرید، هزینه و نوع هزینه و طرف حساب هزینه را ثبت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”پرینت روی چک ( ۸۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان اطلاعات روی چک را توسط نرم افزار و پرینتر تکمیل نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”انبارگردانی CD400 ( 87000 تومان )” new_title=”این امکان در صورت استفاده از بارکد خوان های آفلاین استفاده می گردد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”بارکد تجمیعی( sm100 ) ( 87000 تومان )” new_title=”با این امکان نرم افزار، بارکد های تجمیعی را شناسایی نموده و کالاهای موجود در این بارکد (به همراه وزن و تعداد اندازه گیری شده) در فاکتور نمایش داده خواهد شد. و همچنین ارتباط با پوز اسکیل تکین با استفاده از این امکان میسر خواهد بود. (بارکدتجمیعی: بارکدی که توسط ترازوهای دیجیتال تولید می گردد و بک بارکد جهت چندین کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.)” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان سقف مبا این امکان میتوان سود را بر اساس ارزش روز کالاهای موجود مشاهده نمود بدین صورت که قیمت روز کالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.بلـغ هر چک و چکهای یک ماه را وارد و در صورت پرداخت چکی بیش از مبالغ فـوق نرم افزار پیغام هشدار صادر میکند و در صورت تأیید آن عملیات انجام می گیرد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”اس ام اس/ SMS ( 157.000 تومان )” new_title=”با این امکان می توان اطلاعات داخلی نرم افزار مانند مانده بدهکاری ،ثبت فاکتور،سررسید چک،سررسید اقساط و … اطلاع رسانی نمود.به همراه اس ام اس پویا جهت مدیریت ارسال و دریافت پیغام ها،ایجاد کد برای دریافت درخواست خاص،ارسال پاسخ مانند اختصاص کد خاص برای رخداد موجودی صندوق،بانک و ..” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان حداقل و حداکثر قیمت فروش را برای هر کالا تعریف نمود تا در هنگام صدور فاکتور در صـورت تخطی از این قیمتها سیستم پیغام هشدار صادر کند.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”سند اعشار ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان اعداد را در هنگام ثبت اسناد و فاکتور بصورت اعشاری ثبت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”لیست سیاه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان لیستی از برخی طرف حسابها تحت عنوان “لیست سیاه“ تهیه کرد ونرم افزار در هنگام صدور فاکتور هشداری مبنی بر وجود این شخص در لیست سیاه صادر نماید.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان سند مشابه و یا معکوس یک سند خاص را ثبت نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان سند مشابه و یا معکوس یک سند خاص را ثبت نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”توضیحات چند سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در قسمت شرح کالا یا توضیحات انتهایی فاکتور چندین سطر توضیحات وارد نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”نمایش لیست قیمت کالاها ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان لیست قیمت از کالاها تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”دسته چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان شماره های دسته چک مرتبط به حسابهای بانکی معرفی شده در نرم افزار را تعریف نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”عدم نمایش ریز قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام چاپ فاکتور مبلغ کالاها نمایش داده نشود و تنها مبلغ کل فاکتور نمایان شود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”معین ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”این امکان علاوه بر معین (صورتحساب) ریالی اشخاص ، معین ارزی اشخاص که بواسطهء مراوده ارزی ثبت شده است را نیز نمایش خواهد داد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”پورسانت سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور برای هر سطر، مبلغ یا درصد خاصی پورسانت مشخص و به حساب واسطه اعمال نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”کنترل کد فروشنده ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان جهت کنترل کاربرانی که مجوز صدور فاکتور را دارند، در هنگام استفاده از فاکتور ، کد فروشنده پرسیده خواهد شد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”توضیحات پیش فرض ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان شرح و توضیحات دلخواه و پرکاربرد را نعریف و در هنگام صدور فاکتور و سند از آ ن استفاده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”شماره سریال ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور، شماره سریال کالا را وارد و در گزارشات انبار ، موجودی کالاها را بر اساس شماره سریالها و نیز در گزارشات فاکتورخرید و فروش هرشماره سریال را بررسی و مشاهده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”شماره دوم فاکتـور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان علاوه بر شماره اصلی فاکتـور که دارای شمارنده اتوماتیک است شماره دیگری را نیز بعنوان شماره دوم وارد نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”انتخاب عکس برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در فرم معـرفی کالا ، به هر کالا تصویری اختصاص داد و در صـدور فاکتـور پس از انتخاب کالا، عکس کالای مربوطه را رؤیت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”امکان اصلاح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان سرفصل های پیش فرض تعریف شده در نرم افزار را بنا به سلیقه کاربر و با رعایت اصول پیش بینی شده در نرم افزار ، اصلاح و یا تغییر داد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان جهت سهولت در کار، اسناد دریافتنی و پرداختنی مانند چکهای اول دوره را بصورت لیستی و سریع وارد نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”حداکثر مبلغ و تعـداد کل چکهـای صـادره در یک ماه ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان سقف مبلـغ هر چک و چکهای یک ماه را وارد و در صورت پرداخت چکی بیش از مبالغ فـوق نرم افزار پیغام هشدار صادر میکند و در صورت تأیید آن عملیات انجام می گیرد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”دریافت از … پرداخت به … ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان در امـور مالی اتوماتیک در قسمت هزینه و درآمد بجز ثبت سرفصلهای هزینه و درآمد با سایر سر فصلهـا نیز سنـد ثبت نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”رأس فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان به دو روش اتوماتیک و غیر اتوماتیک رأس تاریخی فاکتـورهای صـادره را محاسبه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”رأس چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان به دو روش اتوماتیـک و غیر اتوماتیک رأس تاریخی چکهـای دریافتی و یا پرداختی را محاسبه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”تاریخ میلادی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان تاریخ نرم افزار را به تاریخ میلادی تغییر داد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمایشگر به مشتری) ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان هنگام صدور فاکتور،‌ مبالغ هر سطر از فاکتور را توسط دستگاه Display به مشتری نمایش داد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ادغام معین چند طرف حساب ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان معین (صورتحساب) چند طرف حساب را ادغام و مشاهده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”گزارشات تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان درصورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد گزارشی تجمیعی از برخی قسمتهای شرکتهای مختلف تهیه نمود که شامل گزارش مرور حساب ( تجمیعی) ، گزارش تراز آزمایشی (تجمیعی)، گزارش معین اشخاص (تجمیعی ) میباشد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ادغام اسناد تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان در صورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”چک فیش نقدی صندوق به بانک ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در صورت پرداخت نقدی از صندوق به بانک رسید صادر نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”کرایه مشتری ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صدور فاکتور، دریافت یا پرداخت کرایه از مشتری ثبت و سند به صورت اتوماتیک صادر گردد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”ثبت سند در پیش فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان در هنگام صدور پیش فاکتور، سند حسابداری مربوطه نیز صادر گردد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”گزارش کالاهای فروش نرفته ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان گزارش کالاهای فروش نرفته را مشاهده نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”سفارش لیستی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان سفارش کالا ها را به صورت لیستی تهیه نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”معین کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان می توان معین کالاها را با تعیین نوع فاکتور مشاهده نمود. در این گزارش کالاهای مرتبط به هرنوع فاکتور به همراه تعداد، فی واحد و جمع مبلغ نمایش داده خواهد شد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”لیست بدهکاران از یک تاریـخ خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان لیست کسانی که از یک تاریخ خاص به بعد بدهکار شده اند را تهیه نمود.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”لیست بدهکاران از تاریـخ فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان لیست بدهکارانی که توسط صدور فاکتور بدهکار شده اند و از آن تاریخ به بعد وجهی ازآنها دریافت نشده را تهیه .نمود .” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”عدم نمایش معین یک منطقه خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان میتوان بعد از منطقه بندی مشتریان ، یک منطقه خاص را از سایرین جدا و اجازه رؤیت معین این گروه را از سایر کاربران گرفت.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=”پورسانت درصدی از سود فروش واخرین مبلغ خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )” new_title=”با این امکان هنگام صـدور فاکتـور مبلغ پورسانت واسطه فاکتور، براساس درصدی از سود ناویژه آن فاکتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال میگردد.” background_color=”#2ec209″ bghovercolor=”#fa3d53″ title_active_bg=”#fee270″ icon=”Defaults-plus-square” icon_align=”left”][/ultimate_exp_section][/vc_column][/vc_row]