طراحی فاکتور توسط کاربر ( ۶۷۰۰۰ تومان )
اقساط و گزارشات مربوطه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
چند ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
هزینه حمل ( ۷۷۰۰۰ تومان )
خلاصه سند ( ۶۷۰۰۰ تومان )
دو واحدی انبار ( ۶۷۰۰۰ تومان )
فاکتوراشانتیون ( ۶۷۰۰۰ تومان )
حواله بین انبارها ( ۶۷۰۰۰ تومان )
خروجی Text ، Excel ، HTML ( 67000 تومان )
تیپ قیمت ( ۶۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله خـروج هنگام صدور فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله پخش ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ثبت و گزارش سابقه همکاران ( ۶۷۰۰۰ تومان )
تجزیه ( ۶۷۰۰۰ تومان )
خلاصه فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
گزارش عملکرد کالا طی دوره ( ۶۷۰۰۰ تومان )
کاردکس ریالی کالا ( ۶۷۰۰۰ تومان )
منطقه بندی طرف حسابها ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ثبت چک های ضمانتی (امانی) ( ۶۷۰۰۰ تومان )
مغایـرت گیـری ( ۶۷۰۰۰ تومان )
تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت ( ۶۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۶۷۰۰۰ تومان )
فی فـروش براساس درصدی ( %) از خرید ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ثبت فاکتـورضایعات با هر سر فصل دلخـواه ( ۶۷۰۰۰ تومان )
فاکتور ارزی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
تولید فرموله ( ۶۷۰۰۰ تومان )
تسویه فاکتور به فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ثبت هزینه در فاکتور خرید ( ۶۷۰۰۰ تومان )
پرینت روی چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
انبارگردانی CD400 ( 77000 تومان )
بارکد تجمیعی( sm100 ) ( 77000 تومان )
سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه ( ۶۷۰۰۰ تومان )
اس ام اس/ SMS ( 130.000 تومان )
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر کالا ( ۶۷۰۰۰ تومان )
سند اعشار ( ۶۷۰۰۰ تومان )
لیست سیاه ( ۶۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۶۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۶۷۰۰۰ تومان )
توضیحات چند سطری ( ۶۷۰۰۰ تومان )
نمایش لیست قیمت کالاها ( ۶۷۰۰۰ تومان )
دسته چک ( ۶۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش ریز قیمت ( ۶۷۰۰۰ تومان )
معین ارزی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
پورسانت سطری ( ۶۷۰۰۰ تومان )
کنترل کد فروشنده ( ۶۷۰۰۰ تومان )
توضیحات پیش فرض ( ۶۷۰۰۰ تومان )
شماره سریال ( ۶۷۰۰۰ تومان )
شماره دوم فاکتـور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
انتخاب عکس برای هر کالا ( ۶۷۰۰۰ تومان )
امکان اصلاح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران ( ۶۷۰۰۰ تومان )
امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
حداکثر مبلغ و تعـداد کل چکهـای صـادره در یک ماه ( ۶۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۶۷۰۰۰ تومان )
رأس فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
رأس چک ( ۶۷۰۰۰ تومان )
تاریخ میلادی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمایشگر به مشتری) ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ادغام معین چند طرف حساب ( ۶۷۰۰۰ تومان )
گزارشات تجمیعی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ادغام اسناد تجمیعی ( ۶۷۰۰۰ تومان )
چک فیش نقدی صندوق به بانک ( ۶۷۰۰۰ تومان )
کرایه مشتری ( ۶۷۰۰۰ تومان )
ثبت سند در پیش فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
گزارش کالاهای فروش نرفته ( ۶۷۰۰۰ تومان )
سفارش لیستی کالا ( ۶۷۰۰۰ تومان )
معین کالا ( ۶۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از یک تاریـخ خاص ( ۶۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از تاریـخ فاکتور ( ۶۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش معین یک منطقه خاص ( ۶۷۰۰۰ تومان )
پورسانت درصدی از سود فروش واخرین مبلغ خرید ( ۶۷۰۰۰ تومان )
امتیازتون چند ستاره است؟
فهرست
شروع دوره آموزشی نرم افزار هلو

آموزش صفر تا صد تخصصی نرم افزار هلو به سبک اختصاصی هلویار

این بار با تکنیک پیشرفته و جزوه اختصاصی مجموعه، آموزش واقعی در محیط واقعی یاد بگیرید
شروع آموزش
نرم افزار هلو
close-link
Thanks!