طراحی فاکتور توسط کاربر ( ۷۷۰۰۰ تومان )
اقساط و گزارشات مربوطه ( ۸۷۰۰۰ تومان )
چند ارزی ( ۸۷۰۰۰ تومان )
هزینه حمل ( ۸۷۰۰۰ تومان )
خلاصه سند ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دو واحدی انبار ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فاکتوراشانتیون ( ۷۷۰۰۰ تومان )
حواله بین انبارها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
خروجی Text ، Excel ، HTML ( 77000 تومان )
تیپ قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله خـروج هنگام صدور فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله پخش ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت و گزارش سابقه همکاران ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تجزیه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
خلاصه فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارش عملکرد کالا طی دوره ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کاردکس ریالی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
منطقه بندی طرف حسابها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت چک های ضمانتی (امانی) ( ۷۷۰۰۰ تومان )
مغایـرت گیـری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فی فـروش براساس درصدی ( %) از خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت فاکتـورضایعات با هر سر فصل دلخـواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فاکتور ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تولید فرموله ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تسویه فاکتور به فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت هزینه در فاکتور خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت روی چک ( ۸۷۰۰۰ تومان )
انبارگردانی CD400 ( 87000 تومان )
بارکد تجمیعی( sm100 ) ( 87000 تومان )
سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
اس ام اس/ SMS ( 157.000 تومان )
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
سند اعشار ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست سیاه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )
توضیحات چند سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
نمایش لیست قیمت کالاها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دسته چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش ریز قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
معین ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پورسانت سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کنترل کد فروشنده ( ۷۷۰۰۰ تومان )
توضیحات پیش فرض ( ۷۷۰۰۰ تومان )
شماره سریال ( ۷۷۰۰۰ تومان )
شماره دوم فاکتـور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
انتخاب عکس برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان اصلاح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
حداکثر مبلغ و تعـداد کل چکهـای صـادره در یک ماه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۷۷۰۰۰ تومان )
رأس فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
رأس چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تاریخ میلادی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمایشگر به مشتری) ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ادغام معین چند طرف حساب ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارشات تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ادغام اسناد تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
چک فیش نقدی صندوق به بانک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کرایه مشتری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت سند در پیش فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارش کالاهای فروش نرفته ( ۷۷۰۰۰ تومان )
سفارش لیستی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
معین کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از یک تاریـخ خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از تاریـخ فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش معین یک منطقه خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پورسانت درصدی از سود فروش واخرین مبلغ خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکانات افزودنی نرم افزار هلو
امتیاز: 4 از 1 رای
فهرست

آموزش مجازی یک‌روزه نرم افزار هلو

کارگاه آنلاین

ثبت نام

تنها ۱۲

هزار تومان

Beats Solo2

199

LUXE RED

Beats Pro

399

INFINITE BLACK

Beats Pro headphones allow you take sound seriously. That means you're hearing music the way it was originally heard by the artist in the studio. Beats Pro are made of steel and aluminum, giving you an interior sound platform more solid than most. That’s why you’ll feel the kind of bass that resonates deep in your chest when you play your music.

شروع دوره آموزشی نرم افزار هلو

آموزش صفر تا صد تخصصی نرم افزار هلو به سبک اختصاصی هلویار

این بار با تکنیک پیشرفته و جزوه اختصاصی مجموعه، آموزش واقعی در محیط واقعی یاد بگیرید
شروع آموزش
نرم افزار هلو
close-link
Thanks!