طراحی فاکتور توسط کاربر ( ۷۷۰۰۰ تومان )
اقساط و گزارشات مربوطه ( ۸۷۰۰۰ تومان )
چند ارزی ( ۸۷۰۰۰ تومان )
هزینه حمل ( ۸۷۰۰۰ تومان )
خلاصه سند ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دو واحدی انبار ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فاکتوراشانتیون ( ۷۷۰۰۰ تومان )
حواله بین انبارها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
خروجی Text ، Excel ، HTML ( 77000 تومان )
تیپ قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله خـروج هنگام صدور فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت حواله پخش ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت و گزارش سابقه همکاران ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تجزیه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
خلاصه فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارش عملکرد کالا طی دوره ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کاردکس ریالی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
منطقه بندی طرف حسابها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت چک های ضمانتی (امانی) ( ۷۷۰۰۰ تومان )
مغایـرت گیـری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تبدیل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فی فـروش براساس درصدی ( %) از خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت فاکتـورضایعات با هر سر فصل دلخـواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فاکتور ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تولید فرموله ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تسویه فاکتور به فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت هزینه در فاکتور خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پرینت روی چک ( ۸۷۰۰۰ تومان )
انبارگردانی CD400 ( 87000 تومان )
بارکد تجمیعی( sm100 ) ( 87000 تومان )
سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
اس ام اس/ SMS ( 157.000 تومان )
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
سند اعشار ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست سیاه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس ( ۷۷۰۰۰ تومان )
توضیحات چند سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
نمایش لیست قیمت کالاها ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دسته چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش ریز قیمت ( ۷۷۰۰۰ تومان )
معین ارزی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پورسانت سطری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کنترل کد فروشنده ( ۷۷۰۰۰ تومان )
توضیحات پیش فرض ( ۷۷۰۰۰ تومان )
شماره سریال ( ۷۷۰۰۰ تومان )
شماره دوم فاکتـور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
انتخاب عکس برای هر کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان اصلاح سرفصلهای پیش فرض به دلخواه کاربران ( ۷۷۰۰۰ تومان )
امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
حداکثر مبلغ و تعـداد کل چکهـای صـادره در یک ماه ( ۷۷۰۰۰ تومان )
دریافت از ... پرداخت به ... ( ۷۷۰۰۰ تومان )
رأس فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
رأس چک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
تاریخ میلادی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمایشگر به مشتری) ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ادغام معین چند طرف حساب ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارشات تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ادغام اسناد تجمیعی ( ۷۷۰۰۰ تومان )
چک فیش نقدی صندوق به بانک ( ۷۷۰۰۰ تومان )
کرایه مشتری ( ۷۷۰۰۰ تومان )
ثبت سند در پیش فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
گزارش کالاهای فروش نرفته ( ۷۷۰۰۰ تومان )
سفارش لیستی کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
معین کالا ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از یک تاریـخ خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )
لیست بدهکاران از تاریـخ فاکتور ( ۷۷۰۰۰ تومان )
عدم نمایش معین یک منطقه خاص ( ۷۷۰۰۰ تومان )
پورسانت درصدی از سود فروش واخرین مبلغ خرید ( ۷۷۰۰۰ تومان )
فهرست

آموزش مجازی یک‌روزه نرم افزار هلو

تنها 7

هزار تومان

ثبت نام
شروع دوره آموزشی نرم افزار هلو

آموزش صفر تا صد تخصصی نرم افزار هلو به سبک اختصاصی هلویار

این بار با تکنیک پیشرفته و جزوه اختصاصی مجموعه، آموزش واقعی در محیط واقعی یاد بگیرید
شروع آموزش
نرم افزار هلو
close-link
Thanks!