کارفرمایان گرامی:
اگر به دنبال نیروی حسابدار و کمک حسابدار جهت استخدام در مجموعه خود می باشید می توانید در فرم زیر شرایط کاری خود را برای ما شرح داده و از ما تقاضای نیروی حسابدار با شرایط دلخواه خود را نمائید.

مختص کارفرما

جویای نیروی حسابدار

کارجویان گرامی:
اگر در زمینه حسابداری و کار با نرم افزار حسابداری هلو تخصص و مهارت کافی را دارید و جویای کار هستید ،با کامل کردن فرم زیر ما شما را به کارفرمایان جهت ورود به بازار کار حرفه ای حسابداری معرفی می نماییم.

نگران نباشید!!!!!!!!
اگر هم تخصص و مهارت کافی جهت انجام امورمالی و حسابداری را ندارید و به دنبال کار می گردید،بازهم میتوانید فرم زیر را پرکرده و از ما تقاضای کار نمائید.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
شما همچنین میتوانید ( ۱ بار برای همیشه) با پشت سرگذاشتن یک دوره حرفه ای آموزش حسابداری با نرم افزار هلو ویژه بازارکار به همراه (یک دوره کارآموزی رایگان) و بعد از اتمام مهارت ها و دریافت گواهینامه معتبر جهت استخدام به شرکت ها معرفی شوید.