نمایش 1 - 24 از 74

نام خانوادگی:مهربانی

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

گلستان -گرگان -شهرک سپاه چناران 14

نام خانوادگی:ناطقی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

تهران خ کارگر شمالی

نام خانوادگی:شعبانی

نام:

ساناز

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

مجیدیه شمالی

نام خانوادگی:حقیقی

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

شهرستان مه ولات - گناباد-کاشمر-تربت حیدریه

نام خانوادگی:سلیمانی

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

شهر قم

نام خانوادگی:رگبار

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

زنجان پایین کوه خ محمدی

نام خانوادگی:فقیهی

نام:

حسن

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

تهران - تهرانسر

نام خانوادگی:یعقوبی

نام:

امیر

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

شهریار

نام خانوادگی:اسمعیلی

نام:

صدف

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

کرج مهرشهر بلوار ارم روبروی بانک رفاه ساختمان پرنیان

نام خانوادگی:بنازاده

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

کرج. منظریه.

نام خانوادگی:آهون

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

یاسوج

نام خانوادگی:شعبانی

نام:

علی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

بابل

نام خانوادگی:امینی

نام:

نرگس

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران . مرکز شهر

نام خانوادگی:حسینی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

من لرستان هستم اما میتونم که در تهران سکونت داشته باشم

نام خانوادگی:عابدین

نام:

امید

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

وحدت اسلامی

نام خانوادگی:kholdi

نام:

mohsen

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:سامانی پور

نام:

شاهین

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

خیابان آزادی، بلوار استادمعین، خیابان پورشمس،پلاک 14

نام خانوادگی:پیری

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

قرچک

نام خانوادگی:رضایی

نام:

علی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

بابل

نام خانوادگی:جودی

نام:

رقیه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

جنوب تهران

نام خانوادگی:مباشرزاده

نام:

عاطفه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

قم پردیسان

نام خانوادگی:سامانی پور

نام:

شاهین

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

خیاان آزادی-بلوار استادمعین

نام خانوادگی:خدایی دهنوی

نام:

هانیه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

مبارکه اصفهان

نام خانوادگی:خاکی

نام:

علی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

افسریه

5/5 - (1 امتیاز)