نرم افزار حسابداری رستوران هلو

نرم افزار حسابداری رستوران هلو برای سهولت کاربران این صنف و دسترسی آنها به منوهای ویژه طراحی شده است نرم افزار حسابداری رستوران در 5 سطح ساده، متوسط،پیشرفته،جامع و شبکه طراحی شده است و مناسب برای استفاده در رستوران هاس کوچک وبزرگ،کیترینگ،کافی شاب و آشپزخانه‌‌‌‌ها هست.

امکانات نرم افزار حسابداری:

رستوران ساده:

(قیمت:477,000 تومان)نرم افزار حسابداری رستوران هلو شامل کليه امکانات هلو توليدي به انضمام فاکتور باز تا تاييد نهايي براي ميز هاي مختلف (با ذکر شماره ميز و شماره بن)مشخص نمودن فاکتور هاي بيرون بر و داخلي و تاييد صندوق توسط مدير در پايان روز و نمونه فاکتور خاص مي باشد امکان نمايش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاريخ، ارسال پيامک عمومي( شامل پيام هاي تبليغاتي، تبريک، تخفيفات و …)

رستوران متوسط:

(قیمت: 717,000تومان) شامل کليه امکانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسي کاربران ،چند انباره، نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص،مغايرت بانکي و طرف حساب، ثبت پيک‌های موتوري در زير فاکتور، تسويه فاکتور به فاکتور، گزارش عملکرد دوره اي انبار و …

رستوران پيشرفته:

(قیمت: 967,000هزارتومان) شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ريالي و تعدادي، عملکرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري، مغايرت از کليه سرفصل ها، تراز آزمايش 6و8ستوني، تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک، منطقه بندي مشتريان،خروجي TEXT, EXEL ,HTMLاز گزارشات ستوني، امکان دريافت از پرداخت به، امکان ثبت چند فرمول توليد براي يک غذا، گزارش کسري مواد اوليه، گزارش تخمين توليد، راس چک، پرينت چک، امکان استفاده از کالر آيدي، ارسال پيامک هاي پويا و اطلاعات داخلي نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ….)

رستوران جامع:

(قیمت:1,087,000هزارتومان) شامل کلیه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ویژه مورد نیاز رستورانها

رستوران شبکه:

(قیمت: 2,070,000هزارتومان) هلو رستوران تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه مورد نياز رستوران‌ها و قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.