نرم افزار هلو فروشگاهی
نرم افزار حسابداری هلو فروشگاهی دارای نسخه های متعددی است که در اینجا با انواع آن آشنا می شوید:

نرم افزار هلو فروشگاهی نسخه پایه (کد 10):

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاه طراحی شده است.که دارای امکانات پایه شامل:

 • تعریف انبار و کالا
 • تعریف اشخاص
 • تعریف حسابهای بانکی و چکها
 • صدور فاکتور خرید و فروش
 • مرجوعی خرید و فروش
 • امکان استفاده از بارکدخوان
 • امکان چاپ بارکدخوان جهت کالاها
 • امکان استفاده از نمونه فیش پرینت فاکتور
 • ثبت سند اتوماتیک
 • ثبت هزینه و درآمد
 • ثبت عملیات به صورت نقد ، چک ، کارتخوان و نسیه
 • انواع گزارشات اشخاص ، انبار ،کاردکس کالا ، چکها و بانکها
 • امکان گزارشگیری از فاکتور های صادر شده ، اسناد ، دفتر روزنامه ، سود و زیان

نرم افزار هلو فروشگاهی نسخه ساده(کد 11)

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه(کد 10)می باشد به انضمام:

 • امکان تعریف کالا در سه سطح
 • امکان صدور فاکتور خاص اتوماسیون فروشگاه ها و نمونه فیش پرینت
 • امکان صدور پیش فاکتور ، فاکتور امانی ، ضایعات
 • امکان ثبت سفارشات خرید
 • امکان ثبت کلیه امور بانکی و مربوط به چک
 • ثبت دریافت ها و پرداخت ها
 • انواع گزارشات کالا ، فاکتور ، اشخاص ، چک ، بانک ، اسناد ، دفاتر کل ، معین ، تفضیلی دفتر روزنامه
 • گزارش سود بر اساس بازه زمانی بر اساس فاکتور و کالا

نرم افزار هلو فروشگاهی نسخه متوسط (کد 12)

این نسخه دارای امکانات نسخه ساده کد(11) به انضمام:

 • عملیات چند انباره
 • امکان ثبت چک های امانی
 • عملکرد و کنترذل کامل واسطه ها
 • سطح دسترسی برای کاربران
 • امکان ثبت سند حسابداری (غیر اتوماتیک)بصورت جزئی و امکان معین اشخاص با ریز کالا ها و چک ها
 • امکان اعمال فاکتور های نسیه و اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها
 • امکان ثبت هزینه در فاکتور
 • امکان اتصال به ترازوی دیجیتال و اتصال به دستگاه های نمایشگر مشتری
 • امکان تهیه گزارشات تراز آزمایشی 2 و 4 ستونی
 • گزارش عملکرد دوره ای از انبار

نرم افزار هلو فروشگاهی نسخه پیشرفته (کد13)

این نسخه دارای تمام امکانات نسخه متوسط کد(12) به انضمام:

 • تیپ قیمت
 • دسته بندی مشتری ها
 • گرفتن خروجی با پسوند های مختلف
 • امکان محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی
 • اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش
 • گزارشات پیشرفته شامل:گردش کالای طی دوره،کاردکس ریالی و تعدادی ، مرور حسابها