Rate this post

به طور کلی با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.

توضیحات کامل تر:

توسط این کيت یا افزونه ی جانبی که قابلیت اضافه شدن به برنامه را دارد اقساط می توان مراوداتی که قرار است بصورت اقساطی دریافت و یا پرداخت شوند را

در نرم افزار حسابداری هلو ثبت نمایید .

برای آنها دفترچه اقساط چاپ نمایید ، از اقساط وصول نشده گزارش تهیه نمایید و پس از وصول اقساط ثبت مالی آن را انجام دهید .

برای مثال از بابت فروش کالا بصورت اقساطی و یا دریافت یک وام از بانک اقساط مورد نظر را با درصد سود مشخص ، تعداد اقساط و فواصل دلخواه در سیستم ثبت

نمایید .

ضمنا می توانید فرمول محاسبه سود و سرفصل کارمزد را به دلخواه تغییر بدهید.

قابلیت های امکان اقساط و گزارشات مربوطه در نرم افزار هلو :

1– امکان ثبت فروش کالا و دریافت مبلغ آن بصورت اقساط با تعداد قسط ، درصد سود و فواصل پرداخت قسط دلخواه

2– امکان دریافت وام و ثبت اقساط آن در سیستم و گزارشگیری از اقساط وصول نشده

3– امکان چاپ دفترچه قسط

4– امکان تغییر فرمول محاسبه سود و سرفصل کارمزد به دلخواه

5– این امکان روی هیچ نسخه ای از نرم افزار حسابداری هلو بصورت پیش فرض وجود ندارد .

تهیه گزارشات مربوطه از این امکان :

امکان اقساط و گزارشات مربوطه در نرم افزار هلو

امکان اقساط و گزارشات مربوطه در نرم افزار هلو

در صورت تعریف قسط ، از این گزینه برای تهیه گزارشات اقساط استفاده نمایید.

این گزارش شامل ردیف ، تاریخ پرداخت قسط ، تلفن، شماره قسط ، مبلغ قسط، تاریخ تسویه و وضعیت کنونی می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

به طور کلی با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.

به طور کلی با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.

به

طور کلی با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.