Rate this post

با اين امکان ميتوان سود را بر اساس ارزش روز كالاهاي موجود مشاهده نمود

بدين صورت که قيمت روز كالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.

با استفاده از کيت یا افزونه جانبی سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه ، گزارش سود و زیان و ترازنامه می تواند بر اساس آخرین قیمت خرید و یا قیمت دلخواهی

که خود وارد می نمایید ، تهیه شوند .

قابلیت های امکان سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه در نرم افزار هلو :

1- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس آخرین قیمت خرید

2- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس قیمت وارده دلخواه

3- این امکان روی نسخه خاصی از نرم افزار حسابداری هلو پیش فرض نیست . و در صورت نیاز با پردخت هزینه جزیی امکان پذیر می باشد.

امکان سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه در نرم افزار هلو

امکان سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه در نرم افزار هلو

در صورت نیاز به مشاوره و یا اطلاعات بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

نرم افزار هلو

1- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس آخرین قیمت خرید

2- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس قیمت وارده دلخواه

3- این امکان روی نسخه خاصی از نرم افزار حسابدا

1- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس آخرین قیمت خرید

2- امکان مشاهده سود و ترازنامه براساس قیمت وارده دلخواه

3- این امکان روی نسخه خاصی از نرم افزار حسابداری هلو پیش فرض نیست . و در صورت نیاز با پردخت هزینه جزیی امکان پذیر می باشد.

ری هلو پیش فرض نیست . و در صورت نیاز با پردخت هزینه جزیی امکان پذیر می باشد.