با استفاده از این کیت یا امکان جانبی نرم افزار هلو شما می توانید در برنامه ليستي ازبعضی از اشخاص ،مشتری ها و طرف حسابها را تحت عنوان (( ليست سياه )) تهيه کنید.

که در صورت تهیه این لیست در هنگام صدور فاکتور هشداري مبني بر وجود اين شخص در ليست سياه صادر می گردد که شما از صدور فاکتور و فروش اجناس به این شخص خودداری نمایید.

درواقع توسط این کيت یا افزونه جانبی لیست سیاه مشتریان می توانید اشخاص و مشتری های بدحساب خود را در لیست سیاه قرار دهید که کاربران دیگر در هنگام ثبت فاکتور فروش برای افراد این لیست با پیغام “” این شخص در لیست سیاه قرار دارد”” مواجه می شوند و در صورت دلخواه تنظیم نمایید که از ثبت فاکتور برای این اشخاص جلوگیری شود.

قابلیت های موجود در امکان لیست سیاه مشتریان در نرم افزار هلو :

1- امکان قرار دادن اشخاص در لیست سیاه
2- امکان دریافت هشدار وجود شخص در لیست سیاه هنگام ثبت فاکتور
3- امکان تنظیم عدم صدور فاکتور برای اشخاص لیست سیاه
4- این امکان روی هیچ نسخه ای از نرم افزار حسابداری هلو بصورت پیش فرض وجود ندارد .
5- در همه کدها با پرداخت هزینه جزئی امکان پذیر می باشد.(به جزکد 41 جامع و کد 44 شبکه )

نحوه تعریف و استفاده از لیست سیاه در نرم افزار هلو

امکان لیست سیاه مشتریان در نرم افزار هلو

امکان لیست سیاه مشتریان در نرم افزار هلو

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

امکان لیست سیاه مشتریان 

لیست سیاه

لیست سیاه

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.