با این امکان می توانید در هنگام صدور فاکتور برای هر سطر از فاکتور ، مبلغ یا درصد خاصی پورسانت مشخص و به حساب واسطه یا بازاریاب یا ویزیتور اعمال نمایید.

این کیت یا امکان افزودنی به شما این را امکان می دهد:

که بتوانيد در استفاده از امکان واسطه ،پورسانت براي هر نوع کالا ، هر گروه کالا و يا هر واسطه ، (بازاریاب یا يزيتور) خاص و به عبارت ديگر براي هر سطر از فاکتور فروش ، درصدهاي پورسانت متفاوتي در نظر بگيريد .

کیت پورسانت سطری در مشاغل پخش بسيار حائز اهميت بوده و به کمک آن مي توان جدولي از اختصاص پورسانت بوجود آورد .

قابلیت های امکان پورسانت سطری در نرم افزار هلو

1– امکان تخصيص پورسانت براي هر کالا (هر گروه کالا)

2– امکان تخصيص درصد پورسانت متفاوت براي هر واسطه به ازاء کالاهاي مختلف

این امکان بر روی نسخه هایي از نرم افزار حسابداری هلو که کيت یا افزونه جانبی اعمال واسطه را داشته باشد قابل افزودن مي باشد.

نرم افزار هلو 

امکان پورسانت سطری در نرم افزار هلو

امکان پورسانت سطری در نرم افزار هلو

لطفا جهت دریافت راهنمایی و یا اطلاعات بیشتر با شماره 02166432432 تماس حاصل فرمایید.

این امکان بر روی نسخه هایي از نرم افزار حسابداری هلو که کيت یا افزونه جانبی اعمال واسطه را داشته باشد قابل افزودن مي باشد.

این امکان بر روی نسخه هایي از نرم افزار حسابداری هلو که کيت یا افزونه جانبی اعمال واسطه را داشته باشد قابل افزودن مي باشد.

این امکان بر روی نسخه هایي از نرم افزار حسابداری هلو که کيت یا افزونه جانبی اعمال واسطه را داشته باشد قابل افزودن مي باشد.