5/5 - (1 امتیاز)

همان طور که در کلید شماره ۲ آموزش نرم افزار هلو مشاهده کردید، پس از توضیحات مهم استاد جعفری در خصوص نحوه ذخیره بکاپ و بازگرداندن آن در هلو، در این کلید، استاد به تشریح تئوری گروه بندی کالا در نرم افزار هلو می‌پردازد و در کلید بعدی به پیاده سازی و عملیاتی کردن آن می‌پردازد.

گروه بندی کالا در هلو