4.5/5 - (2 امتیاز)

تعریف چک ها در هلو، موضوع کلید شماره ۷ آموزش هلو از دوره جامع ۶۷ کلید آموزش نرم افزار هلو، استاد مرتضی جعفری مدرس با تجربه نرم افزار هلو، پس از تمرین تعریف طرف حساب که در کلید شماره ۶ آموزش داده‌اند، حال با تعریف چک ها قطعه مهمی از پازل آموزش نرم افزار هلو را تکمیل می‌کنند.

همچنین شما در کلید بعدی یعنی کلید شماره ۸ دوره ۶۷ کلید آموزش هلو ، استاد جعفری به توضیح گزارش اول دوره در نرم افزار حسابداری هلو می‌پردازد.

توصیه اکید می‌شود که این مجموعه را به ترتیب و پس از انجام تمرین های آن به کلید بعدی بروید.

تعریف چک ها در هلو