Rate this post

تعریف طرف حساب در هلو، موضوع کلید شماره ۶ آموزش هلو از دوره جامع ۶۷ کلید آموزش نرم افزار هلو، استاد مرتضی جعفری مدرس با تجربه نرم افزار هلو، پس از تمرین تعریف صندوق که در کلید شماره ۵ آموزش داده‌اند، حال با تعریف طرف حساب قطعه دیگری از پازل آموزش نرم افزار هلو را کامل می‌کنند.

همچنین شما در کلید بعدی یعنی کلید شماره ۷ دوره ۶۷ کلید آموزش هلو ، استاد جعفری به تعریف چک ها در نرم افزار حسابداری هلو می‌پردازد.

توصیه اکید می‌شود که این مجموعه را به ترتیب و پس از انجام تمرین های آن به کلید بعدی بروید.

تعریف طرف حساب در هلو