1.5/5 - (2 امتیاز)

تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه ارتقاء حودکار نرم افزار هلو را به صورت کامل توضیح می‌دهد.