تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه نصب فونت را در نرم افزار هلو به صورت کامل توضیح می‌دهد.