تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه رفع خطای ۸۰۸ نرم افزار هلو را به صورت کامل توضیح می‌دهد.