تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه غیر فعال سازی (دی‌اکتیو کردن) اس ال ام نرم افزار هلو را به صورت کامل به شما آموزش می‌دهد.