تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه نصب نرم افزار هلو را روی ویندوز هفت را به صورت کامل توضیح می‌دهد.