3/5 - (2 امتیاز)

در اولین کلید آموزش هلو از دوره جامع ۶۷ کلید آموزش نرم افزار هلو، استاد مرتضی جعفری مدرس با تجربه نرم افزار هلو، در خصوص شروع کار با نرم افزار حسابداری هلو و همچنین تنظیمات اولیه جهت کار با نرم افزار هلو که در ادامه دوره به آن می‌پردازیم بسیار ضروری می‌باشد.

در کلید بعدی یعنی کلید شماره ۰۲ دوره ۶۷ کلید آموزش هلو ، استاد جعفری به قسمت مهم بکاپ گیری و برگرداندن بکاپ ها می‌پردازد.

توصیه اکید می‌شود که این مجموعه را به ترتیب و پس از انجام تمرین های آن به کلید بعدی بروید.

نکات شروع به کار با نرم افزار هلو